Khởi nguồn của tri thức

Tôi thấy mình bé nhỏ lại, và những vấn đề trước đây cũng như hiện tại trở nên nhỏ bé theo, và trong những tháng ngày sau đó tôi đã tìm lại được sự ham mê với tri thức. Đó là sự ham mê cái chưa biết, là nhìn sự việc một cách bình thản, là nhận ra tôi đã thôi tò mò từ lâu lắm rồi. Và, tôi đã lại bắt đầu đặt câu hỏi. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một sự thể nghiệm không tiền bạc, địa vị nào có thể mua được.

DSK: Cái ngông của thời đại

Với tôi, thế hệ nhạc sĩ ngày xưa của Việt Nam đều rất tài năng, nổi bật nhất có lẽ là bác Trịnh Công Sơn. Thế hệ tiếp nối, chúng ta có Lê Cát Trọng Lý ở Pop/Art Pop, có Hải Bột ở Rock/Post Rock, và chúng ta có DSK ở Rap. Với tôi, họ là những niềm tự hào.